Praktijkondersteuning – Praktijk M.Buijs-Wilts – Hoevelaken
Header afbeelding
Praktijk M.Buijs-Wilts
Kantemarsweg 20 3871 AP
Hoevelaken

Praktijkondersteuning

Praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk

In veel huisartspraktijken werken ‘praktijkondersteuners’. Zij hebben vaak een specifieke taak voor bepaalde patiëntengroepen. Hiermee zorgen zij voor een betere kwaliteit van de zorg voor die patiënten en ontlasten zij de huisartsen. Alle behandelingen worden met de huisartsen afgesproken en zijn protocollair vastgelegd. Er wordt intensief met de huisartsen overlegd.

POH-GGZ

Jeannette Moll is praktijkondersteuner GGZ ( POH-GGZ) in onze praktijk. Ze werkt ook voor de praktijken van huisartsen Van der Velde en Smits. Jeannette is op woensdag en vrijdag aanwezig op De Koppel. Ze is er om u te helpen, begeleiden met vragen op het mentale gebied. U kunt na overleg met de huisarts een afspraak maken op haar spreekuur. Ook kan het zijn dat zij u benaderd om langdurige gebruik van medicatie te bespreken. Na haar opleiding heeft Alide Heuvelink stage gelopen op onze praktijk en per 1 maart 2020 is ze voor 1 dag in dienst als POH-GGZ naast Jeannette Moll.

SOH ( specialistische ondersteuning huisartsen)

Sinds zomer 2019 werkt dhr. Hans Mathot als SOH in onze praktijk. Hij is kinderpsycholoog en is vanuit Zon en Schild ( Fornhese) door de gemeente gedetacheerd in Hoevelaken. Hij is er om bij kinderen tot 20 jaar met psychische klachten dan wel ontwikkelingsproblemen of gedragsproblemen te onderzoeken wat er aan de hand is en adviseren hoe en waar evt. verder onderzoek nodig is.

Verpleegkundig specialist

Annette Tange is Verpleegkundig specialist. Zij ondersteunt de huisartsen bij de zorg voor acute aandoeningen van de bovenste luchtwegen, KNO en bewegingsapparaat en van de huid. Daarnaast is ze gespecialiseerd in het begeleiden van chronische ziekten en ouderen. Hiertoe behoren onder meer mensen met diabetes mellitus (suikerziekte) en  hypertensie (hoge bloeddruk) en mensen met een verhoogd risico op hart -en vaatziekten. Ook kunnen zij u helpen bij stoppen met roken en het in kaart brengen van uw risico’s op het krijgen van hart- en vaatziekten.

Praktijkondersteuner Huisartsen POH

Netty Kwint is praktijkondersteuner huisartsen somatiek ( POH-S). Ze kan u begeleiden met stoppen met roken,  helpen met het in kaart brengen van uw risico op hart en vaatziekten en u begeleiden wanneer u diabetes mellitus (suikerziekte) hebt.  Na verwijzing door de huisarts of na overleg met de praktijkassistente kan er een afspraak gemaakt worden op haar spreekuur. Dat kan op woensdag en op donderdag. Inmiddels is Netty gestart met gestructureerde zorg voor mensen met chronisch obstructief longlijden ( COPD). Het is mogelijk om een longfunctietest in de praktijk te doen.